Conform Hot. Senatului nr. 2/27.01.2021, ca excepție, se pot caza în căminele ASE, pe perioada celui de-al II-lea semestru al anului universitar 2020-2021:

• Studenții străini de la programele de studii universitare de licență și masterat, respectiv studenților aflați în mobilități Erasmus, în Căminul Belvedere A7;

• Studenții reprezentanți în structurile de conducere ale universității implicați în activitățile deliberative/decizionale din cadrul ASE București care necesită prezența lor fizică în cadrul universității, precum și studenților implicați în activități administrative/în interesul ASE București, în Căminul Moxa D sau Occidentului;

• Studenții orfani de ambii părinți, studenții aflați în regim de protecție specială (conform Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, art. 55, alin. (2) și art. 123, alin. (2)), studenților proveniți din case de copii sau plasament familial, în Căminul Moxa D;

• Studenții care reprezintă cazuri medicale grave care au nevoie de realizarea de tratament medical în regim ambulatoriu în cadrul unor unități medicale aflate pe raza municipiului București, în baza prezentării documentelor justificatoare, în Căminul Moxa D;

• Studenții din mediul rural sau din zonele defavorizate care nu au acces la internet sau care nu dispun de infrastructura informatică necesară pentru acces la internet, în baza documentelor doveditoare în acest sens și a declarației pe propria răspundere că se încadrează în această categorie (Anexa nr. 1), în Căminul Moxa D;

• Studenții aflați în situații excepționale, temeinic justificate, prin depunerea cererilor de cazare la Serviciul Cazare Studenți și cu aprobarea prorectorului de resort.

ACESTE CATEGORII DE STUDENȚI POT DEPUNE CEREREA DE CAZARE ȘI DOCUMENTELE JUSTIFICATOARE ÎN PERIOADA 19-21 APRILIE 2021, LA ADRESA CONTACT@CAZARE.ASE.RO, REZULTATELE REPARTIZĂRII URMÂND A FI AFIȘATE PE 23 APRILIE 2021.
Eliberarea contractelor și a legitimațiilor de cazare, respectiv cazarea în cămin se va face în perioada 5 – 7 mai 2021, la administratorul căminului.
Nerespectarea termenelor de ridicare a contractelor și de cazare duce automat la pierderea locului obținut.

Categories: Info utile