Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal conform Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (General Data Protection Regulation – GDPR)

Prin prezenta politică de confidențialitate vă transmitem modul în care noi, Serviciul Cazarea Studenți și Comisia de Cazare, prelucrăm, procesăm, utilizăm și afișăm datele dumneavoastră cu caracter personal pe site-ul nostru cazare.ase.ro, pe platformele online de încărcare a cererilor și de afișare a rezultatelor, dar și în cadrul procesului de cazare.

 

Datele de care avem nevoie pentru buna desfășurare a procesului de cazare

Informațiile pe care le colectăm și le prelucrăm cu privire la dumneavoastră sunt:
– nume, inițiala tatălui și prenume;
– cetățenie;
– țară;
– domiciliu;
– CNP;
– serie și număr act de identitate;
– data eliberării actului de identitate, de către cine și valabilitatea;
– sex;
– facultate;
– an;
– tematică, program de studii, specializare;
– ciclu de studii;
– formă de finanțare;
– medie;
– număr de telefon mobil;
– adresă de e-mail;

Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi colectate în scopuri determinate, explicite și legitime și vor fi prelucrate pe principiul integrității și al confidențialității, într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare.

 

Prelucrarea datelor dumneavoastră are loc în următoarele situații:

– Înregistrarea în baza de date a cererii de cazare de către Serviciul Cazare Studenți și Direcția TIC;
– Acordarea locurilor de cămin de către Comisia de Cazare în toate etapele;
– Acordarea locurilor de cămin de către Serviciul Cazare Studenți în etapele de redistribuire;
– Realizarea contractelor și a legitimațiilor de cămin;
– Înregistrarea și prelucrarea cererilor diverse, de reziliere, de redistribuire, de schimb, a adeverințelor, a dispozițiilor de cazare, a rezervărilor Erasmus, a sesizărilor;
– Emiterea avertismentelor și sancționarea studenților care au încălcat prevederile metodologice și contractuale;

Baza legală pentru colectarea si prelucrarea datelor cu caracter personal (datele cu caracter anonim și agregate nu sunt considerate date cu caracter personal) este asigurată de acordul dumneavoastră de prelucrare prin completarea Declarației de consimțământ pentru prelucrarea și afișarea datelor cu caracter personal în momentul completării cererii fizice de cazare sau prin bifarea acordului de consimțământ pentru prelucrarea și afișarea datelor cu caracter personal în momentul completării cererii online.

Consimțământul dumneavoastră poate fi retras în orice moment, dar va duce la imposibilitatea soluționării cererii dumneavoastră de cazare. Consimțământul se retrage pentru absolut toate punctele de mai sus și nu în mod selectiv.

 

Dispoziții finale

Toate datele vor fi pseudonimizate și arhivate pe o perioadă determinată de până la 6 ani din motive legislative.

Datele dumneavoastră cu caracter personal nu vor fi utilizate pentru marketing direct și nici pentru realizarea de profiluri.

Nu dezvăluim datele decât pentru realizarea intereselor dumneavoastră̆ sau îndeplinirea obligațiilor legale, asigurând confidențialitatea lor.

Beneficiați de dreptul prevăzut de Regulament, mai specific de acces la informații, de intervenție, de modificare, rectificare și portare a datelor pe care ni le furnizați.

Vă informăm că aveți posibilitatea legală de a ne solicita ștergerea datelor printr-o cerere la sediul Serviciului Cazare Studenți (Str. Frumoasă, nr. 31, sala 13, parter).

 

Date colectate de site-ul nostru

Site-ul cazare.ase.ro colectează date anonime pentru realizarea statisticilor prin platforma Google Analytics, pentru evitarea activităților de phishing și spam și pentru apărarea împotriva aplicațiilor software răuvoitoare.