Serviciul Cazare Studenți

Serviciul Cazare Studenți este o structură subordonată Direcției Sociale și aflată sub egida Academiei de Studii Economice din București. Printre atribuțiile Serviciului se numără asigurarea logisticii întregului proces de cazare, realizarea etapelor de redistribuire, precum și cazarea studenților străini.

Logistica procesului de cazare

La sediul Serviciul Cazare Studenți se depun și se înregistrează dosarele sociale, medicale și cererile de redistribuire. Acestea sunt transmise mai departe Comisiei de Cazare.

Etapele de redistribuire

Lunar (noiembrie - aprilie) se pot face cereri de redistribuire / schimb la sediul Serviciului. Acestea sunt mai apoi soluționate de membrii acestuia.

Cereri de reziliere

Studenții care doresc să renunțe la locul din cămin pot depune cereri de reziliere a contractului. Atenție, nu se pot rezilia contracte în primul semestru al anului universitar decât în cazuri excepționale, prezentate în metodologia de cazare.

Rezervări Erasmus

Studenții care revin din mobilitate vor depune echivalările la Serviciul Cazare Studenți pentru ca media lor de cazare să fie actualizată.

Cazarea studenților străini

Cererile avizate de Biroul de Relații cu Studenții Străini vor fi depuse la Serviciul Cazare Studenți pentru a fi soluționate.

Controale în cămine

Efectuarea de controale periodice în cămine în scopul identificării studenților care și-au înstrăinat locul de cămin. Studenții au obligația contractuală de a permite accesul Comisiei de Control în camere și de a prezenta legitimația de cămin.

Șefi de cămine și de rețea

Sprijinirea Direcției de specialitate din cadrul Senatului Studenților în organizarea alegerilor pentru studenții reprezentanți din cămine: șefi de cămin și administratori de rețea.

Primire sesizări

Aplicarea sancțiunilor disciplinare prevăzute în Regulamentul privind reprezentarea și activitatea socială a studenților la propunerea Direcției Sociale, precum și primirea diverselor plângeri legate de colegi sau cămin.


 

Comisia de Cazare

Comisia de Cazare funcționează la nivelul ASE și este responsabilă cu repartizarea locurilor de cazare pe facultăți, pe ani de studii și, în cadrul acestora, pe programe și pe trasee de specializare și cu managementul întregului proces de cazare. Comisia de Cazare efectuează repartizarea locurilor în cămine în conformitate cu prevederile din Regulament și cu cele din Metodologia de cazare.

Etapa de primăvară

Comisia asigură în această etapă cazarea studenților din anii II, III licență și doctorat și II masterat. Procesul de cazare are loc anual în perioada aprilie - mai.

Etapa de vară

Procesul are loc în perioada iunie - iulie și presupune cazare studenților care doresc să stea la cămin pe perioada vacanței de vară.

Etapa de toamnă

Noii studenți ai ASE la programele de licență, masterat și doctorat sunt cazați în această etapă. Ea începe în luna august și se termină în luna octombrie.

Etapa de redistribuire din toamnă

La începutul lunii octombrie, Comisia de Cazări realizează cazarea studenților în cămine pe baza cererilor de redistribuire primite la Serviciul Cazare Studenți.