Regia de cămin

Regia de cămin reprezintă taxa lunară de plătit în funcție de consumul pe cameră, în funcție de fiecare cămin. Este compusă dintr-o parte fixă și una variabilă (curentul electric). Aceasta este afișată lunar pentru fiecare locatar la avizierul căminului.

Pentru sumele datorate și neachitate până la data la care trebuie să se facă plata, se va declanșa procedura de evacuare din cămin, blocarea documentelor depuse la secretariatele facultăților și a paginii personale, până la achitarea integrală a sumelor care decurg din cazarea în cămin, precum și pierderea dreptului de cazare pentru viitor.

Pentru a debloca pagina personală va trebui să trimiți chitanța achitării tuturor debitelor până la acea dată prin mail la adresa petrica.sovar@ase.ro

Pentru orice problemă legată de partea financiară, te rugăm să contactezi Direcția Socială.

Achitarea regiei de cămin


1. La Casieriile ASE
Program:
Luni-  Vineri: 08:30 – 14:30 și 15:00-18:00
Sâmbătă – Duminică: Închis


2. Prin transfer bancar de la orice bancă în contul ASE deschis la BRD: RO59BRDE445SV36571854450
CUI ASE: 4433775
Coduri facultăți ASE:

Cod Denumire
01 Management
03 Contabilitate și Informatică de Gestiune
04 Economie Agroalimentară și a Mediului
05 Economie Teoretică și Aplicată
06 Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori
07 Business și Turism
08 Cibernetică, Statistică și Informatică Economică
09 Relații Economice Internaționale
10 Marketing
11 Administrarea Afacerilor cu predare în limbi străine
13 Administrație și Management Public
14 Drept

Coduri regie cămin:

Cod Denumire
5001 Regie cămin – Ianuarie
5002 Regie cămin – Februarie
5003 Regie cămin – Martie
5004 Regie cămin – Aprilie
5005 Regie cămin – Mai
5006 Regie cămin – Iunie
5007 Regie cămin – Iulie
5008 Regie cămin – August
5009 Regie cămin – Septembrie
5010 Regie cămin – Octombrie
5011 Regie cămin – Noiembrie
5012 Regie cămin – Decembrie

Scutiri de la plata regiei de cămin

Sunt scutiți de la plata regiei de cămin următoarele categorii de studenți:

Studenții copii ai personalului didactic aflat în activitate. Aceștia trebuie să prezinte administratorului căminului adeverința din care să rezulte că cel puțin un părinte este membru al personalului didactic (vizată de Inspectoratul Școlar teritorial), datată după începerea anului școlar la elevi.
Studenții copii ai personalului didactic aflat în activitate vor beneficia în semestrul I de scutire dacă depun adeverințele până pe 29 septembrie 2018. În cazul în care aceștia depun adeverințele în perioada de redistribuire a locurilor de cazare vor beneficia de scutire de la plata regiei de cămin începând cu 1 ianuarie 2019.
Studenții copii ai personalului didactic, care pleacă pe primul semestru cu bursă Erasmus și vor ocupa un loc de cazare începând cu semestrul al II-lea, trebuie să depună la Direcția Socială adeverința din care să rezulte că cel puțin un părinte este membru al personalului didactic în perioada de rezervări Erasmus (august-septembrie).

Studenții care provin din centre de plasament sau sunt orfani de ambii părinți, conform Art. 58 din Metodologia privind tipurile de taxe percepute în Academia de Studii Economice din București în anul universitar 2018-2019.