Anunț privind ridicarea contractelor de cazare aferente repartizării în cămine în etapa de cazare a studenților pentru perioada verii a anului universitar 2021-2022

Ridicarea contractelor de cazare se face la administrația căminului: – Belvedere A6 pentru studenții din ciclurile de licență și masterat în perioada 20-24 iunie, între orele 08:00 – 16:00; – Occidentului pentru studenții din ciclul de doctorat în perioada 20-24 iunie, între orele 08:00 – 16:00; Pentru ridicarea contractului studenții Read more…