Anunț privind ridicarea contractelor de cazare aferente repartizării în cămine în etapa de cazare a studenților pentru perioada verii a anului universitar 2022-2023

Ridicarea contractelor de cazare se face la administrația căminului Belvedere A6 pentru studenții de la ciclurile de licență și masterat, în perioada 19-21 iunie, între orele 08:00 – 16:00. – sediul Serviciu Cazare Studenți pentru studenții din ciclul de doctorat în perioada 19-21 iunie, între orele 10:00 –14:00, 15:00-19:00; Pentru Read more…