Vă puteți depune candidatura pentru poziția de șef de cămin, de vineri, 13 octombrie până luni, 16 octombrie 2023, ora 18:00, prin completarea următorului formular:

FORMULAR

Formularul se poate completa doar utilizând adresa instituţională.

Pentru validarea candidaturii este necesar să completați formularul și să atașați următoarele documente:
– CV
– Scrisoare de intenție

Cerințe:
– trebuie să fie student al Academiei de Studii Economice din București, locatar în căminul pentru care se depune candidatura;

Care sunt sarcinile unui șef de cămin?
– să se prezinte la ședințele ordinare (bilunare) și extraordinare cu șefii de cămin;
– să centralizeze toate propunerile de îmbunătățire a calității vieții, formulate de studenții locatari pe care îi reprezintă;
– să consulte săptămânal caietul cu evidența problemelor de la administrația căminului, să se implice în rezolvarea acestora, semnalându-le administratorului;
– să stabilească și să afișeze la panoul căminului un program în care poate fi găsit de către colegii pe care îi reprezintă pentru rezolvarea problemelor din cămin;
– să medieze orice conflict ce poate apărea în cadrul căminului, în măsura în care integritatea corporală nu îi este pusă în pericol;
– să colaboreze cu personalul de pază al căminului și reprezentanții Poliției de proximitate pentru sesizarea problemelor privind siguranța studenților locatari pe care îi reprezintă;
– să comunice și să colaboreze cu administratorii de rețea din cămin în vederea soluționării aspectelor legate de conexiunea la rețeaua internet;
– să ofere sprijin administrației căminului în identificarea studenților locatari ai căminului care au săvârșit diverse abateri de la Regulamentul privind reprezentarea și activitatea socială a studenților al ASE București, în distribuirea avertismentelor eliberate de Serviciul Cazare Studenți și în alte situații etc.

Categories: Alegeri