ANUNȚ IMPORTANT!
Dosarele medicale care sunt depuse în format electronic la adresa contact@cazare.ase.ro în perioada 7-9 septembrie, sunt necesare DOAR pentru categoriile de studenți care se încadrează în Art.1 (1). lit. d) din Metodologia privind cazarea studenților în căminele ASE pentru anul universitar 2020-2021, care poate fi accesată pe link-ul următor:

Metodologia privind cazarea studenților ASE în anul universitar 2020 – 2021