Consultă situația repartizării studenților care beneficiază de un loc de cazare în anul universitar 2023-2024:

MAP
CIG
COM
CSIE
DREPT
EAM
ECON
FABBV
FABIZ
MAN
MRK
REI

ISD/CERERI NESOLUȚIONATE
VITAN

Eliberarea contractelor și a legitimațiilor de cazare se va face în perioada 15.05 – 24.05.2023 ( 10:00 – 14:00, 15:00 – 19:00 ) la sediul Serviciul Cazare Studenți, strada Frumoasă nr. 31, sala 12.

Nerespectarea termenelor de ridicare a contractelor și de cazare duce automat la pierderea locului obținut.

Depunerea eventualelor contestații se va face prin e-mail la adresa contact@cazare.ase.ro în data de 10.05.2023. Cererea standard pentru contestație se poate accesa prin următorul link.