Ridicarea contractelor de cazare se face la administrația căminului unde ați fost repartizat în perioada 23-27 septembrie, între orele 08:00 – 16:00.

Pentru ridicarea contractului studenții vor prezenta copie C.I. / B.I. și chitanța aferentă garanției de cazare în valoare de 300 de lei .

Studenții copii ai personalului didactic aflat în activitate, vor depune la administratorii căminelor, odată cu prezentarea documentelor de cazare, adeverința din care să rezulte că cel puțin un părinte este membru al personalului didactic (vizată de Inspectoratul școlar și eliberată după 1 septembrie 2022), în vederea obținerii facilităților prevăzute pentru cazarea în cămine de prevederile legale în vigoare.

Plata regiei se poate efectua la:

1. In aplicația de cazare: https://asecommodation.ase.ro/ la secțiunea cazări

2. La Casieriile ASE
Program:
Luni – Vineri: 08:30 – 14:30 și 15:00-18:00
Sâmbătă – Duminică: Închis

3. Prin transfer bancar de la orice bancă în contul ASE deschis la BRD: RO59BRDE445SV36571854450
CUI ASE: 4433775