Consultă situația repartizării studenților de anul I licenta, masterat si doctorat care beneficiază de un loc de cazare în anul universitar 2022-2023:

AMP
CIG
COM
CSIE
DREPT
EAM
ECON
FABBV
FABIZ
MAN
MRK
REI


VITAN
OCCIDENTULUI

CERERI NESOLUȚIONATE

Eliberarea contractelor și a legitimațiilor de cazare se va face în perioada 23-27.09.2022 (08:00 – 16:00 ) la administrația căminului unde ați fost repartizat. Plata garanției și suma acesteia se va afișa pe site pe 21.09.2022.

Nerespectarea termenelor de ridicare a contractelor și de cazare duce automat la pierderea locului obținut. 

Depunerea eventualelor contestații se va face prin e-mail la adresa contact@cazare.ase.ro în perioada 18-19.09.2022 (până la ora 16:00). Contestația se va face prin completarea cererii de diverse disponibile pe site la secțiunea documente utile.