Începând de astăzi și până pe 22 martie (ora 13:00), actualii studenți români din anii I și II (licență și doctorat) și I masterat își pot încărca cererea de cazare în variantă electronică accesând următorul link: not available

Dacă întâmpinați probleme la încărcarea cererii vă rugăm să vă adresați Serviciului Informatică (SALA 2111), în următorul program: 8:00-15:30 de luni până joi și 8:00-13:00 vineri.

Noutatea acestei etape este că vă puteți încărca cererea online și de pe telefonul mobil.

Tot între 4 și 22 martie, studenții străini înmatriculați în acest an universitar în anii I și II (licență și doctorat) și I masterat care doresc cazare pentru următorul an universitar vor trebui să depună cerere la Biroul Cooperare Internațională și Studenți Străin din cadrul Direcției Relații Internaționale a ASE București.

CALENDAR:

4 – 22 martie: Completarea cererilor, în variantă electronică pe www.cazare.ase.ro, de către studenții anilor I și II de la studiile universitare de licență și doctorat și anul I de la studiile universitare de masterat care doresc cazare în căminele ASE în anul universitar 2019 – 2020;

4 – 22 martie: Depunerea cererilor de cazare pentru studenții străini din actualii ani I-II de la programele
de licență și doctorat, respectiv anul I de la programele de masterat la Biroul Cooperare Internațională și Studenți Străin din cadrul Direcției Relații Internaționale a ASE București;

4 – 27 martie: Depunerea la Serviciul Cazare Studenți a situațiilor școlare, de către studenții care au beneficiat de burse Erasmus în primul semestru al anului universitar 2018 – 2019;

7 – 27 martie: Depunerea la Serviciul Cazare Studenți a cererilor de cazare ale studenților care provin din aceeași familie (frați sau surori), pentru actualii ani I și II de la programele de licență și doctorat și anul I de la programele de masterat;

25 martie: Afișarea listelor cu studenții din anul I și II de la studiile universitare de licență și doctorat și anul I de la studiile universitare de masterat care și-au încărcat electronic cererea de cazare pentru anul universitar 2019 – 2020;

25 – 27 martie: Depunerea cererilor în format fizic la Serviciul Cazare Studenți, în intervalul orar 10:00 – 16:00, de către studenții care nu se regăsesc pe lista celor care au depus cerere de cazare în format electronic sau doresc modificarea opțiunilor din cererea de cazare în format electronic;

1 – 12 aprilie: Prelucrarea cererilor electronice de cazare ale studenților din anii I și II de la studiile universitare de licență și doctorat și anul I de la studiile universitare de masterat, care doresc cazare în căminele ASE în anul universitar 2019 – 2020;

13 aprilie: Afișarea rezultatelor repartizării în cămine ale studenților din anii I și II de la studiile universitare de licență și doctorat și anul I de la studiile universitare de masterat, care au solicitat cazare în căminele ASE în anul universitar 2019 – 2020;

15 – 17 aprilie: Primirea eventualelor contestații cu privire la repartizarea locurilor de cămin destinate studenților din anii I și II de la studiile universitare de licență și doctorat și anul I de la studiile universitare de masterat în anul universitar 2019 – 2020;

18 aprilie: Afișarea răspunsurilor la contestațiile cu privire la repartizarea locurilor de cămin destinate studenților din anii I și II de la studiile universitare de licență și doctorat și anul I de la studiile universitare de masterat pentru anul universitar 2019 – 2020;

6 – 17 mai: Eliberarea către studenții beneficiari din anii I și II de la studiile universitare de licență și doctorat și anul I de la studiile universitare de masterat a legitimațiilor de cămin și a contractelor de cazare pentru anul universitar 2019 – 2020;