Anunț privind eliberarea contractelor și a legitimațiilor de cazare, respectiv cazarea în cămin, în anul universitar 2021-2022

Eliberarea contractelor și a legitimațiilor de cazare, respectiv cazarea în cămin se va face în perioada 11 – 15 octombrie, în intervalul orar 8:00 – 16:00 la căminul la care ați fost repartizat. În momentul cazării trebuie să prezentați următoarele documente: • copie B.I./C.I.; • chitanța care atestă plata regiei Read more…