Anunț pentru studenții care beneficiază de un loc de cazare pe perioada celui de al II-lea semestru al anului universitar 2020-2021

Conform Hot. Senatului nr. 2/27.01.2021, ca excepție, se pot caza în căminele ASE, pe perioada celui de-al II-lea semestru al anului universitar 2020-2021: • Studenții străini de la programele de studii universitare de licență și masterat, respectiv studenților aflați în mobilități Erasmus, în Căminul Belvedere A7; • Studenții reprezentanți în Read more…

Anunț pentru studenții care beneficiază de un loc de cazare pe perioada celui de al II-lea semestru al anului universitar 2020-2021

Conform Hot. Senatului nr. 2/27.01.2021, ca excepție, se pot caza în căminele ASE, pe perioada celui de-al II-lea semestru al anului universitar 2020-2021: • Studenții străini de la programele de studii universitare de licență și masterat, respectiv studenților aflați în mobilități Erasmus, în Căminul Belvedere A7; • Studenții reprezentanți în Read more…

Anunț pentru studenții care beneficiază de un loc de cazare pe perioada celui de al II-lea semestru al anului universitar 2020-2021, conform Hot. Senatului nr. 2/27.01.2021.

Eliberarea contractelor și a legitimațiilor de cazare, respectiv semnarea actului adițional de prelungire a contractului pentru cei care au locuit în cămin pe perioada primului semestru și cazarea în cămin se va face în perioada 19 – 22 februarie 2021, la administratorul căminului, în intervalul orar 8:00-16:00. Nerespectarea termenelor de Read more…