Reglementarea activitatii – articole extrase din Metodologia de Cazare:

Art 4.(1). Structurile organizatorice implicate in procesul de cazare sunt urmatoarele: Comisia de avizare a rezultatelor cazarii, Directia Sociala, Serviciul Cazare Studenti si Comisia de Cazare.

(3). Serviciul Cazare Studenti asigura logistica intregului proces de cazare (inclusiv primirea dosarelor sociale si medicale).

(4). Serviciul Cazare Studenti va intocmi lista studentilor care au comis abateri cu privire la  prevederile regulamentului de camin si le va inainta Comisiei de Cazare.

(6). Dupa incetarea activitatii Comisiei de Cazare, atributiile acesteia vor fi preluate de catre Serviciului Cazare Studenti.

(8). Comisia de avizare a rezultatelor cazarii, Directia Sociala, Serviciul Cazare Studenti si Comisia de Cazare raspund de activitatea lor in fata Consiliului de Administratie.

Art. 6. Mediatizarea informatiilor privitoare la cazare se face de catre Serviciul Cazare Studenti prin afisarea, in varianta electronica, pe site-ul http://cazare.ase.ro/ si http://senstud.ase.ro, a numarului de locuri de cazare alocate, a criteriilor folosite pentru repartizarea locurilor de cazare si a altor prevederi ale metodologiei de cazare.

Membrii Serviciului Cazare Studenti

Nume

Facultate

An

Cristian VLAICU

FABBV

IIM

Ariton BRANISTE

ETA

II

Maria COLTAN

REI

IM

Catalin COSMA

BT

IIM

Stefan DOBRE

EAM

II

Denisa IORDACHE

BT

IM

Mircea POP

MRK

IM