Aspecte generale

Ca medie ponderată a notelor obținute cu creditele aferente acestora, ale tuturor materiilor, indiferent dacă acestea au fost promovate sau nu. În cazul absenței, nota de la materia respectivă va fi considerată zero. În funcție de anul de studiu, media se calcuează astfel:

  • viitorii an I licență / I master în anul univ. 2015-2016: media de admitere. În cazul studenților anul 1 master, prioritate au studenții de la buget;
  • viitori an II licență / II master în anul univ 2015-2016: media primului semestru al anului univ 2014-2015;
  • viitori an III licență în anul univ 2015-2016: (2M2013-2014+MS12014-2015)/3, unde M2013-2014 este media ponderată a anului univ. 2013-2014 și MS12014-2015 este media ponderată a primului semestru a anului univ. 2014-2015;

Pentru studenții doctoranzi, media de cazare este media de admitere, indiferent de anul de studiu, prioritate având studenții de la buget.

Da. Se pot depune cereri de cazare pe întreaga durată a anului universitar în format fizic la sediul nostru. Acestea vor fi soluționate în funcție de numărul locurilor disponibile și de volumul cererilor depuse. Răspunsul va fi comunicat telefonic sau pe internet în funcție de numărul de locuri repartizate.
Cererile de schimb de locuri se depun la sediul nostru, în perioada 28 septembrie – 3 octombrie 2015 și vor fi soluționate în etapa de redistribuire a locurilor de cazare. Se acceptă schimburi de locuri între căminele aflate pe același nivel (cu același grad de confort sau cu grad de confort apropiat). Gruparea căminelor pe grade de confort este următoarea:

  • nivelul 1: Moxa D, Complex Belvedere Nou, Tei C1;
  • nivelul 2: Tei C1, Agronomie C1/C2, Belvedere A1-A4

Un student poate beneficia de o singură aprobare a cererii de schimb de loc. Cererea de schimb de loc trebuie să aibă acordul ambelor părți și să nu presupună nici un interes
material sau de altă natură. În caz contrar studenții nu vor mai primi loc de cămin pe durata studiilor și vor suporta sancțiunile prevăzute în Regulamentul privind reprezentarea și activitatea socială a studenților. În urma schimbului de locuri de cazare studenții rămân cazați pe noul loc pe durata minimă de cazare (un semestru), cu obligația de plată a regiei de cămin aferente.

Da, poți fi cazat în cameră cu studenți de la alte facultăți din cadrul ASE București. Pentru aceasta trebuie să menționezi în formularul electronic (sau în cererea scrisa în cazul etapelor de redistribuiri) pe lângă numele acestuia/acestora și facultatea și anul de studiu al colegului/colegilor.
Pentru a avea acces la pagina personală trebuie să îți achiți debitele. Pentru a ți se debloca într-un timp mai scurt, poți trimite o dovadă a plății către Direcția Socială.
Da, dacă deține cartea ta de identitate în original sau o copie color a acesteia.
Nu, contractul de închiriere trebuie semnat și ridicat de către studentul în cauză.
Nu. Doar în perioada de cazare din septembrie se vor accepta cererile trimise pe e-mail însoțite de un scan color al cărții de indentitate din partea studenților care nu se află / nu pot ajunge în București în perioadele prevăzute de către metodologie.

Dosare sociale și medicale

  1. Dacă ești student în anul I, II licență I master, I, II doctorat în anul univ. 2014-2015 vei depune dosarul social la secretariatul facultății și vei specifica în acesta că dorești și loc de camin, în perioada 22 iunie – 3 iulie 2015;
  2. Daca ești student admis în anul I licență, masterat sau doctorat în sesiunea iulie 2015, vei depune dosarul la secretariatul facultății și vei specifica în acesta ca dorești și loc de cămin, în perioada 7-10 septembrie 2015.

Recomandăm tuturor studenților care depun cerere pentru camin pe baza unui dosar social să iși încarce și cererile de cazare în variantă electronică, studentului fiindu-i atribuit din oficiu locul de cazare de confort mai ridicat. Este necesară depunerea unui singur dosar atât pentru bursă socială cât și pentru loc de cămin.

Primirea dosarelor medicale se face la sediul nostru pentru toți anii de studiu în perioada 7-10 septembrie 2015. Dosarul medical va conține documentele justificative vizate de către dispensarul studențesc Moxa însoțite de o cerere pe care o vei completa la sediu.
Recomandăm tuturor studenților care depun cerere pentru camin pe baza unui dosar medical să iși încarce și cererile de cazare în variantă electronică, studentului fiindu-i atribuit din oficiu locul de cazare de confort mai ridicat.

Studenți care beneficiază/au beneficiat de mobilități Erasmus

În perioada 31 august-25 septembrie 2015 este necesar să vii la sediul nostru (sau un membru al familiei sau orice alt imputernicit) să depui o cerere de rezervare a locului de cămin la care să atașezi contractul de cazare in original. Astfel, pe parcursul mobilității vei avea rezervat locul de cămin într-un complex de același grad de confort fără a plăti regia de cămin, iar cu 2 săptămani înainte de a te întoarce va trebui să ne anunți data sosirii pentru a-ți pregăti contractul. Serviciul Cazare Studenți încearcă, în măsura posibilităților, rezervarea locului din contractul atașat cererii de rezervare.
  1. Dacă ai fost plecat pe semestrul I al anului universitar 2014-2015 trebuie iți încarci cererea în format electronic și să prezinți la sediul nostru între 2-25 martie situația școlară din care să rezulte notele necesare calcului mediei de cazare. În cazul în care nu primești echivalarea notelor în această perioada, vei depune situația școlară între 7-10 septembrie 2015, urmând să primești un loc de cazare conform mediilor din primăvară. (Exemplu: Dacă în primăvară un student de la același an / același an și program de master cu media 9 a primit un loc de cămin în complexul Belvedere Nou, și tu în cazul în care ai media 9 conform echivalărilor vei primi tot un loc în complexul Belvedere Nou)
  2. Dacă ai fost plecat pe semestrul II al anului universitar 2014-2015 sau pe întreg anul universitar 2014-2015, să prezinți la sediul nostru între 7-10 septembrie 2015 situația școlară din care să rezulte notele necesare calcului mediei de cazare, urmând să primești un loc de cazare conform mediilor din primăvară. (Exemplu: Dacă în primăvară un student de la același an / același an și program de master cu media 9 a primit un loc de cămin în complexul Belvedere Nou, și tu în cazul în care ai media 9 conform echivalărilor vei primi tot un loc în complexul Belvedere Nou)

Rezilierea contractului de închiriere

Perioada minima contractuală este de un semestru. Cererile de reziliere se depun la sediul nostru în perioada 112 februarie 2016 urmând ca rezilierea contractului să fie efectivă începând cu 1 martie 2016. În situații excepționale se poate aproba rezilierea contractului începând cu data de 1 a lunii următoare. Răspunsul îți va fi comunicat telefonic.
Trebuie sa revii la sediul nostru pentru a ridica cererea de reziliere aprobată în original, după care trebuie să te prezinți cu ea la administrator împreună cu chitanța aferentă plății regiei de cămin pentru ultima lună.