Între 1 și 8 noiembrie 2019 (ora limită: 23:59) vă puteți depune candidatura pentru șef de cămin sau administrator de rețea prin completarea următorului formularhttps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdRWbW2-AHXuUFXJE9g07l80-dLHDPKdylcm4Jg7ftxa3-fSg/viewform

Cerințe pentru ambele roluri:

  • trebuie să fie student al Academiei de Studii Economice din București, locatar în căminul pentru care se depune candidatura;

Care sunt sarcinile unui șef de cămin?
– să se prezinte la ședințele ordinare (bilunare) și extraordinare cu șefii de cămin;
– să centralizeze toate propunerile de îmbunătățire a calității vieții, formulate de studenții locatari pe care îi reprezintă;
– să consulte săptămânal caietul cu evidența problemelor de la administrația căminului, să se implice în rezolvarea acestora, semnalându-le administratorului;
– să stabilească și să afișeze la panoul căminului un program în care poate fi găsit de către colegii pe care îi reprezintă pentru rezolvarea problemelor din cămin;
– să medieze orice conflict ce poate apărea în cadrul căminului, în măsura în care integritatea corporală nu îi este pusă în pericol;
– să colaboreze cu personalul de pază al căminului și reprezentanții Poliției de proximitate pentru sesizarea problemelor privind siguranța studenților locatari pe care îi reprezintă;
– să comunice și să colaboreze cu administratorii de rețea din cămin în vederea soluționării aspectelor legate de conexiunea la rețeaua internet;
– să ofere sprijin administrației căminului în identificarea studenților locatari ai căminului care au săvârșit diverse abateri de la Regulamentul privind reprezentarea și activitatea socială a studenților al ASE București, în distribuirea avertismentelor eliberate de Serviciul Cazare Studenți și în alte situații etc.

Categories: Alegeri