Mai jos regăsiți situația repartizării în cămine a studenților în etapa de redistribuiri, pentru anul universitar 2019-2020:

 • Administrarea Afacerilor cu predare în limbi străine
 • Administrație și Management Public
 • Business și Turism
 • Cibernetică, Statistică și Informatică Economică
 • Contabilitate și Informatică de Gestiune
 • Economie Agroalimentară și a Mediului
 • Economie Teoretică și Aplicată
 • Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori
 • Management
 • Marketing
 • Relații Economice Internaționale
 • Doctorat
 • Studenți străini / Foreign Students
 • SCHIMBURI / Alte universități

 

RIDICAREA CONTRACTELOR | Contractele obținute în această etapă se vor ridica în perioada 15-18, 21 octombrie de la Comisia de Cazare (Str. Frumoasă, Nr. 31, Sala 12), în următorul interval orar:

 • 15-18 octombrie – 10:00-14:00 și 15:00-19:00;
 • 21 octombrie – 10:00 – 15:00.

CAZAREA ÎN CĂMINE | În aceeași perioadă menționată mai sus studenții se pot caza la administratorul căminului. În momentul cazării, studenții trebuie să prezinte administratorului căminului următoarele documente:

 • Legitimația de cămin și contractul de cazare în original;
 • Chitanța care atestă plata regiei inițiale pentru cămin (vezi rubrica Tarife);
 • Copie BI/CI/Pașaport.

DETALII PRIVIND PLATA REGIEI DE CĂMIN Tarife

DEPUNEREA CONTESTAȚIILOR | În perioada 15-17 octombrie se vor primi contestațiile, urmând ca afișarea rezultatelor acestora să se facă pe data de 18 octombrie.

DECAZAREA DIN CĂMINE | Studenții au obligația de a realiza formalitățile de decazare din locul de cămin repartizat anterior, prezentând chitanța care atestă plata regiei la zi și noul contract de cazare. Ulterior, studentul se prezintă cu noul contract de cazare la administratorul căminului unde a fost redistribuit pentru a realiza formalitățile de cazare.

Nerespectarea termenelor de ridicare a contractelor și de cazare duce automat la pierderea locului obținut.