Puteți verifica cererea încărcată prin accesarea următorului link: N/A

Conform Metodologiei privind cazarea studenților în căminele Academiei de Studii Economice din București, în anul universitar 2019-2020, studenții de la programele de licență, masterat și doctorat sunt obligați să verifice dacă cererile de cazare depuse în variantă electronică au fost încărcate. Comisia de Cazare nu răspunde de neîncărcarea acestor cereri.