Cererea online poate fi completată de către studenții români din toți anii (I, II, III licență, I, II masterat și I, II, III doctorat).

Online pot fi încărcate doar cereri de cazare (pentru studenții care nu au aplicat deloc pentru acest an universitar) sau cereri de redistribuire (pentru studenții care doresc schimbarea locului/căminului). CERERILE DE SCHMB se depun în perioada 30 septembrie – 4 octombrie la Sediul Serviciului Cazare Studenți (10:00-14:00 și 15:00-19:00, și vineri, 4 octombrie, între 10:00-14:00), fiind necesară prezența ambelor persoane care doresc să realizeze schimbul.

Studenții români din ani suplimentari pot completa cererea de cazare în format fizic la sediul Serviciului Cazare Studenți în perioada 30 septembrie – 4 octombrie (10:00-14:00 și 15:00-19:00, și vineri, 4 octombrie, între 10:00-14:00).

Studenții STRĂINI Non-UE și bursieri ai statului român, indiferent de anul de studiu, vor completa și depune cererea în format fizic în perioada 30 septembrie – 4 octombrie la Biroul Cooperare Internațională și Studenți Străini. The Non-EU international students willing to be accommodated in one of our dormitories are requested to phisically fill in the accommodation request between 30th September and 4th October at the International Cooperation Office.

Studenții STRĂINI din cadrul Uniunii Europene, a Spațiului Economic European sau a
Confederației Elvețiene, dar și studenții cu statut de refugiat în România, indiferent de anul de studiu, care doresc să participe la etapa de redistribuire, vor trebui să completeze cererea în format fizic la sediul Serviciului Cazare Studenți în perioada 30 septembrie – 4 octombrie (10:00-14:00 și 15:00-19:00, și vineri, 4 octombrie, între 10:00-14:00). The EU international students willing to be accommodated in one of our dormitories are requested to phisically fill in the accommodation request between 30th September and 4th October at the Students Accommodation Office (Frumoasa Street 31).

ATENȚIE! DACĂ AVEȚI PROBLEME CU ÎNCĂRCAREA CERERII SAU DACĂ VREȚI SĂ MODIFICAȚI CEVA ÎN CEREREA DEJA ÎNCĂRCATĂ, vă rugăm să contactați SERVICIUL INFORMATICĂ (SALA 2111), în perioada 30 septembrie – 3 octombrie (orele 8:00-16:00) și în data de 4 octombrie (orele 8:00-13:30).

Vă rugăm ca, după încărcarea cererii de cazare, să verificați dacă aceasta apare în sistem atât imediat după încărcarea acesteia. Conform Metodologiei privind cazarea studenților în căminele Academiei de Studii Economice din București, în anul universitar 2019-2020, studenții sunt obligați să verifice dacă cererile de cazare depuse în variantă electronică au fost încărcate. Comisia de Cazare nu răspunde de neîncărcarea acestor cereri.

Calendarul pe scurt:

  • Depunere cereri: 30 septembrie – 4 octombrie (până în ora 14:00);
  • Afișare rezultate: 14 octombrie;
  • Contestații: 15-17 octombrie;
  • Ridicare contracte și cazarea în cămine: 15-18 octombrie și 21 octombrie.