Aici puteți consulta lista studenților care au depus cerere de cazare în perioada 19-21 aprilie 2021

Listă cămin Moxa D

Listă cămin Belvedere A7

și care beneficiază de un loc de cazare pe perioada celui de al II-lea semestru al anului universitar 2020-2021, conform Hot. Senatului nr. 2/27.01.2021.

Eliberarea contractelor și a legitimațiilor de cazare se va face în perioada 05 – 07 mai 2021, la administratorul căminului, în intervalul orar 08:00-16:00.
Nerespectarea termenelor de ridicare a contractelor și de cazare duce automat la pierderea locului obținut.

La momentul cazării studenții trebuie să prezinte administratorului căminului o copie a actului de identitate și chitanța care să ateste plata regiei de cămin.
– Studenți Buget: 150 lei
– Studenți Taxă: 240 lei