Conform METODOLOGIEI DE CAZARE pentru anul universitar 2018-2019:

1) Studenții ROMÂNI, admiși în anul I de studii la programele de licență, masterat și doctorat în sesiunea iulie 2018, care doresc cazare în căminele ASE în anul universitar 2018 – 2019 vor completa o cerere de cazare în variantă electronică, în perioada 13 august – 6 septembrie 2018, accesând adresa http://campus-virtual.ase.ro/cazare/index.html

(RO) 2) Studenții STRĂINI, admiși în anul I de studii la programele de licență, masterat și doctorat vor depune cereri de cazare la Biroul Cooperare Internațională și Studenți Străini din cadrul Departamentului Relații Internaționale.

(EN) 2) The FOREIGN Students enrolled in the 1st year (bachelor, masters, PhD) can ask for accomodation by filling a form at the International Cooperation and Foreign Students Office within the International Relations Department.

Metodologia de cazare pentru anul universitar 2018-2019 poate fi consultată aici.