Dragi studenți,

În perioada 18 – 20 decembrie 2017, începând cu ora 20:00, la parterul fiecăruia dintre căminele Academiei de Studii Economice din București, vor avea loc alegerile studenților responsabili de cămin și a responsabililor de rețea.

În vederea organizării acestui proces, studenții ce vor să se implice în aceste activități își pot depune candidaturile până pe 14 decembrie 2017, ora 19:00 la adresa de email: contact@cazare.ase.ro, cu subiectul „CANDIDATURĂ CĂMIN …”,

Dosarul de candidatură trebuie să conțină:

 1. Responsabil de cămin:
  1. CV
  2. Scrisoare de intenție, în care să se menționeze planul activităților menite să optimizeze condițiile de locuit în căminul respectiv. Planul activităților trebuie realizat în conformitate cu atribuțiile ce le revin responsabililor de cămin, atribuții pe care le găsiți mai jos.
 2. Responsabilii de rețea:
  1. CV
  2. Declarație pe proprie răspundere (declaratie-admin-retea) prin care candidatul își ia angajamentul că, după alegere este dispus să se implice în activitățile pentru administrarea rețelelor pe durata anului universitar 2017 – 2018.

 

Atribuțiile responsabililor de cămin:

 • să se prezinte la ședintele ordinare (bilunare) și extraordinare cu șefii de cămin, organizate de către Senatul Studenților; neprezentarea la două ședințe consecutive sau la patru ședințe fie ele consecutive sau nu atrage rezilierea contractului și înlocuirea voluntarului; voluntarul poate ca de maxim două ori pe parcursul unui an universitar să delege o altă persoană care să participe în locul său la ședință;
 • să centralizeze toate propunerile de îmbunătățire a calității vieții, formulate de studenții locatari pe care ii reprezintă, mentionandu-le în cadrul ședințelor organizate de către Senatul Studenților.
 • să consulte săptămânal caietul cu evidența problemelor de la administrația căminului, să se implice în rezolvarea acestora, semnalându-le administratorului, și să informeze cu privire la problemele nerezolvate în cadrul ședințelor organizate de către Senatul Studenților;
 • să stabilească și să afișeze la panoul căminului un program în care poate fi găsit de către colegii pe care îi reprezintă pentru rezolvarea problemelor din cămin;
 • să medieze orice conflict ce poate apărea în cadrul căminului, în masura în care integritatea corporală nu îi este pusă în pericol;
 • să colaboreze cu personalul de pază al căminului și reprezentanții Poliției de proximitate pentru sesizarea problemelor privind siguranța studenților locatari pe care îi reprezintă;
 • să comunice și să colaboreze cu administratorii de rețea din cămin în vederea soluționarii aspectelor legate de conexiunea la rețeaua internet;
 • să ofere sprijin administrației căminului în identificarea studenților locatari ai căminului care au săvârșit diverse abateri de la Regulamentul privind reprezentarea și activitatea socială a studenților al ASE București, în distribuirea avertismentelor eliberate de Serviciul Cazare Studenți și în alte situații etc

 

Atribuțiile responsabililor de rețea:

Definire termeni:

Zonă Unitatea administrativă de organizare a studenţilor, în vederea gestionării serviciului de acces la reţeaua A.S.E şi Internet. Din punct de vedere administrativ, zona reprezintă unitate indivizibilă pentru Direcția T.I.C.
Reprezentant Persoana desemnată de studenţii unei zone (după criteriile şi în modalitatea dorită de aceştia) pentru a-i reprezenta în relaţia cu Direcția T.I.C. Dacă studenţii doresc acest lucru, poate fi acelaşi Reprezentant pentru mai multe zone. O zonă poate avea mai mulţi reprezentanţi.

Cablare structurată

Infrastructură a reţelei de date, realizată atât pe plan orizontal cât şi pe plan vertical în cadrul unei clădiri. Exemplu: prizele de date din fiecare cameră sunt conectate la switch prin intermediul traseelor de cablu şi a patch panel-urilor, acestea fiind amplasate pe fiecare nivel (etaj) al clădirii într-un rack de  conexiuni (infrastructură pe orizontală). Echipamentele active ce se găsesc montate pe fiecare nivel, se conectează prin intermediul traseelor de cablu şi a patch panel-urilor la un echipament de backbone (infrastructură pe verticală).

Atacuri informatice

 

Acţiuni prin care sunt afectate reţelele de calculatoare ale unei organizaţii cu scopul de a sabota activitatea sau de a obţine informaţii secrete.

1.      Responsabilităţile Reprezentantului şi penalităţi:

 • Reprezentantul va lua toate măsurile pentru a asigura protecţia computerelor faţă de viruşi informatici şi alte programe de acest gen. În momentul în care vor apărea sisteme infectate sau vulnerabile la infecţii cunoscute, zona respectivă va fi deconectată, pentru cel puţin 3 zile până la eliminarea infecţiilor sau vulnerabilităţilor. Pentru soluţionarea acestor probleme, Directia T.I.C. pune la dispoziţia Reprezentantului atât un CD cu update-uri, patch-uri pentru sistemul de operare, antivirus, cât şi un sistem special de acces la reţea doar către un server de fişiere, de unde se pot descărca cele menţionate mai sus.
 • În cazul în care există cablare structurată în zona respectivă, Reprezentantul nu are voie să intervină asupra prizelor de date! De asemenea, Reprezentantul se angajează să ţină o evidenţă a prizelor de date cu probleme din zona respectivă şi periodic să aducă la cunoştiinţa Direcția T.I.C., situaţia la zi a acestor echipamente.
 • Reprezentantul va încerca să păstreze o stare de înţelegere faţă de accesul la reţea în cadrul zonei pe care o reprezintă. Dacă vor apărea neînţelegeri/discuţii care vor escalada până la Direcția T.I.C., întreaga zonă va fi deconectată pentru 3 zile.
 • În cazul atacurilor iniţiate din cadrul unei zone către restul reţelei A.S.E. sau către Internet, zona va fi deconectată pentru 1 săptămână.
 • Orice intervenţie asupra dulapurilor cu echipamente active de reţea instalate în cămin se va face numai de către Direcția T.I.C. În cazul accesului neautorizat la un dulap, zona deservită de acesta va fi deconectată pentru 1 săptămână.
 • Adresele IP în cadrul reţelei din Cămin vor fi gestionate prin serviciul DHCP administrat de către Direcția T.I.C. În afara cazurilor speciale în care se va cere acest lucru de către Direcția T.I.C., studenţii NU îşi vor configura echipamentele cu adrese IP statice. Echipamentele care vor fi configurate cu adrese IP statice vor fi izolate de restul reţelei A.S.E. pentru 1 săptămână. Acesta este singurul caz în care deconectarea se va face la nivel de staţie şi nu la nivel de zonă.
 • În condiţiile în care se va schimba Reprezentantul unei zone, schimbarea va fi comunicată imediat Direcției T.I.C., împreună cu datele de contact pentru noul Reprezentant, iar noul Reprezentant se va prezenta pentru semnarea acestui document în termen de maxim 1 săptămână. În caz contrar, zona respectivă va fi deconectată până la îndeplinirea acestei condiţii. O zonă care nu are Reprezentant NU va fi conectată la reţeaua A.S.E.
 • Reprezentantul va informa Direcția T.I.C. în legătură cu orice schimbare în datele sale de contact.
 • Reprezentantul are obligaţia de a menţine şi pune la dispoziţia Direcția T.I.C. o bază de date cu toate echipamentele conectate la reţeaua din zona sa. Datele care vor fi cuprinse în această bază de date, precum şi modalitatea de transmitere a acesteia către Direcția T.I.C. vor fi stabilite ulterior. Orice schimbare (adăugarea unui nou computer, schimbarea plăcii de reţea, etc.) va fi comunicată în timp util Direcția T.I.C. de către Reprezentant.
 • Orice sesizare catre Direcției T.I.C., legata de imposibilitatea de conectare la retea a unei statii de lucru din zona responsabila, va fi insotita de urmatoarele informatii: numarul camerei, caminul, adresa MAC a placii de retea, adresa IP a statiei, rezultatul testului de conectare directa la priza de retea a statiei (in cazul in care in camera respectiva exista un switch sau router).

2.      Alte prevederi:

 1. Direcția T.I.C. va încerca să informeze Reprezentanţii în legătură cu toate vulnerabilităţile şi infecţiile curente, şi va oferi utilitare şi informaţii pentru protejarea împotriva acestora prin intermediul paginii web a Direcția T.I.C., www.net.ase.ro . Este însă responsabilitatea Reprezentanţilor de a asigura protecţia sistemelor din cadrul zonei.
 2. Direcția T.I.C. va răspunde tuturor sesizărilor venite pe adresa it-suport@ase.ro sau a sesizărilor făcute la secţiunea CONTACT de pe pagina www.net.ase.ro.
 3. Reprezentantul se va asigura ca echipamentele studentilor de tip ROUTER, din zona administrată, sunt configurate corect. În cazul în care Reprezentantul nu poate configura echipamentul se va prezenta cu el la Direcția T.I.C. pentru configurare.
 4. Reprezentanții trebuie să acceseze, în mod regulat, platforma http://172.30.5.15/, platformă pe care se vor conecta cu ajutorul conturilor individuale, distribuite de către Direcția T.I.C. la semnarea unui “Protocol de conectare”. Reprezentanții au obligația de a completa o fișă de incident pentru fiecare intervenție realizată. Incidentele se vor adăuga/modifica pe pagina INCIDENT TRACKING. De pe pagina TOOLS se pot descărca script-uri, care pot fi folosite de către reprezentant pe orice sistem, în vederea aplicării setărilor de rețea corespunzătoare.

 

 1.  Script-urile conțin următoarele funcții:
 • setare adresa IP automat (DHCP pornit)
 • Flush DNS
 • Setare server proxy automat (proxystudent.ase.ro)Înţeleg şi sunt de acord să respect cele scrise mai sus

 

Mult succes!