Rezultate redistribuiri toamnă 2017 – 2018

15 octombrie 2017 – Afișarea situației repartizării locurilor din cămine pentru etapa de redistribuire – anul universitar 2017 – 2018.

  1. Eventualele contestații se pot depune la sediul Comisiei de Cazare, str. Frumoasă nr. 31, parter, sala 12:
  • Luni, 16 octombrie 2017, între 10:00 – 14:00 și 15:00 –19:00
  • Marți, 17 octombrie 2017, între 10:00 – 14:00 și 15:00 –19:00
  • Miercuri, 18 octombrie 2017, între 10:00 – 15:00

Rezultatele contestațiilor se vor afișa pe 19 octombrie 2017 pe site-ul cazare.ase.ro!

  1. Ridicarea legitimațiilor și contractelor se face la sediul Comisiei de Cazare (str. Frumoasă nr. 31, parter, sala 12) în următoarele interval:

17 – 20 octombrie 2017 între orele 10:00 – 14:00 și 15:00 – 19:00

 21 octombrie 2017 între orele 10:00 – 15:00

La ridicarea contractului de cazare studenții vor prezenta actul de identitate.

 

În urma soluționării cererii de redistribuire, contractul anterior este anulat. Neridicarea contractului obținut în urma redistribuirii duce la pierderea locului de cazare pentru anul universitar 2017-2018!

  1. Ocuparea locului de cămin se face în perioada 17 – 21 octombrie 2017.
  1. Contractul de cazare se încheie pe durata întregului an universitar. Perioada contractuală minimă este de un semestru (octombrie – februarie, martie – iunie) de la data încheierii contractului. Studenții care încheie contractul de cazare devin debitori, cu regia de cămin, pentru un semestru de la data încheierii contractului.

Cererile de decazare: Solicitarea de încetare a contractului de cazare se face pe baza unei cereri depuse la Serviciul Cazare Studenți în perioada 1 – 12 februarie 2018 și devine efectivă începând cu luna martie. Studentul care și-a reziliat contractul de cazare va prezenta administratorului de cămin chitanța de plată a regiei de cămin și cererea aprobată.

Situatia cererilor solutionate:

r_amp

r_bt

r_cig

r_csie

r_eam

r_eta

r_fabbv

r_fabiz

r_man

r_mrk

r_rei

drd-1

Situatia cererilor nesolutionate:

nr_amp

nr_bt

nr_cig

nr_csie

nr_eam

nr_eta

nr_fabbv

nr_fabiz

nr_man

nr_mrk

nr_rei

Schimburi: schimburi-aprobate