Ridicarea legitimațiilor și contractelor de cazare se face la sediul Serviciului Cazare Studenți (str. Frumoasă nr. 31, parter, sala 12) în perioada 26  septembrie – 30 septembrie 2017, de marți până sâmbătă între orele 10.00 – 14.00 și 15.00 – 19.00, iar în week-end între 10.00 – 15.00. La ridicarea contractului studenții trebuie să prezinte actul de identitate în. Studenții care au beneficiat anterior de cazare în căminele ASE București trebuie să nu aibă restanțe la plata regiei de cămin (în caz contrar, aceștia trebuie să prezinte chitanțele din care să rezulte plata respectivelor debite).

 

Studenții care nu se prezintă în perioada menționată pentru a-și ridica legitimația și contractul de cazare pierd locul de cămin repartizat.

 

Eventualele contestații se pot depune  la sediul Comisiei de Cazare, (Str. Frumoasă nr. 31, sala 12, parter) în zilele:

  • Vineri, 22 septembrie 2017: orele 10.00 – 19.00
  • Sâmbătă, 23 septembrie 2017: orele 10.00 – 16.00
  • Duminică, 24 septembrie 2017: orele 10.00 – 14.00

Rezultatele contestațiilor se vor afișa pe 25 septembrie 2017!

 

Ocuparea locului de cămin se face în perioada 26 septembrie – 30 septembrie 2017, pentru aceasta fiind necesare următoarele acte:

  • Contractul de închiriere (original și copie)
  • Legitimația de cămin
  • Copie B.I./C.I.
  • Copia chitanței care atestă plata primei regii de cămin (cuantumul primei regii de cămin va fi stabilit în perioada următoare, urmând să fie anunțat prin intermediul site-ului cazare.ase.ro) sau adeverință din care se rezulte statutul de copil de cadru didactic vizată de Inspectoratul Școlar teritorial.

 

Studenții care nu se cazează în această perioadă pierd locul de cămin repartizat.

 

Cămin Nr. pers/cameră Baie în cameră Facilități Adresă Cum se ajunge acolo
Moxa D 4 DA Dispensar medical, cabinet stomatologic, 2 săli de lectură, două oficii (bucătării) Str. Mihail Moxa nr. 11 La 10 minute de mers pe jos din Piața Romană
Belvedere A8 4 DA Sală de lectură și oficiu (bucătărie) la fiecare etaj Str. Chibzuinței nr. 2 Metrou:

Stația Crângași + 15 min de mers pe jos Stația Grozăvești + 15 min de mers pe jos

RATB:

133: stația Fluviului + 15 min mers pe jos

Belvedere A7 4 DA
Belvedere A6 4 DA
Tei C1 5 DA O sală de lectură B-dul Lacul Tei nr. 116 Metrou: Stația Ștefan cel Mare+10 min de mers pe jos, apoi RATB

RATB: 182, 282 – stația Maica Domnului

Belvedere A1 3 (cămin de băieți) NU Str. Cristian Pascal nr. 27 Metrou:

Stația Crângași + 15 min de mers pe jos Stația Grozăvești + 15 min de mers pe jos

RATB:

133: stația Fluviului + 15 min mers pe jos

Belvedere A2 3 (cămin de fete) NU O sală de lectură
Belvedere A3 3 (cămin de fete) NU
Belvedere A4 3 (cămin de fete) NU O bibliotecă
Agronomie C1 4 (cămin de fete) NU O sală de lectură

O sală de sport

4 oficii (bucătării)

Str. Mărăști nr. 59 RATB:

300: stația Sandu Aldea (pe B-dul Ion Mihalache) + 10 min de mers pe jos

105: stația Traian Vasile (pe B-dul Expoziției)

Agronomie C2 4 (cămin de băieți) NU O sală de lectură

O sală de sport

4 oficii (bucătării)

Vitan 2 (cămin dedicat studenților străini) NU O sală de lectură, un oficiu
(bucătărie)
Str. Energeticilor  nr. 9 – 11 Metrou: Stația Unirii, apoi RATB

RATB: 123, 124 (stația Real Vitan) + 5 min mers pe jos

 

Contractul de cazare se încheie pe durata întregului an universitar. Perioada contractuală minimă este de un semestru (octombrie – februarie, martie – iunie) de la data încheierii contractului. Studenţii care încheie contractul de cazare devin debitori, cu regia de cămin, pentru un semestru de la data încheierii contractului.

Cererile de decazare: Solicitarea de încetare a contractului de cazare se face pe baza unei cereri depuse la Serviciul Cazare Studenţi în perioada 1 – 12 februarie 2017 şi devine efectivă începând cu luna martie. Studentul care și-a reziliat contractul de cazare va prezenta administratorului de cămin chitanța de plată a regiei de cămin și cererea aprobată.

 

Studenții care nu și-au încărcat cererile de cazare în termenele stabilite, pot depune cereri de cazare în perioada de redistribuire a locurilor de cazare (30septembrie – 5 octombrie 2017). Media de cazare luată în calcul va fi cea aferentă anului universitar 2016-2017, respectiv media de admitere.

 

Cererile de schimb de locuri se depun la Serviciul Cazare Studenți în perioada 30 septembrie – 5 octombrie 2017 și vor fi soluționate în etapa de redistribuire a locurilor de cazare.

Se acceptă schimburi de locuri între căminele aflate pe același nivel (cu același grad de confort sau cu grad de confort apropiat). Gruparea căminelor pe grade de confort este următoarea:

–  nivelul 1: Moxa D, Complex Belvedere Nou, Tei C1

–  nivelul 2: Tei C1, Belvedere A1-A4, Agronomie C1/C2

Un  student poate beneficia de o singură aprobare a cererii de schimb de loc.  În urma schimbului de locuri de cazare studenții rămân cazați pe noul loc pe durata minimă de cazare (un semestru), cu obligația de plată a regiei de cămin aferente.

 

Studenții de anul I masterat ce beneficiază de mobilități Erasmus în semestrul 1 al anului universitar 2017 – 2018 cărora le-a fost repartizat un loc de cămin în această etapă și doresc să își rezerve locul de cămin obținut, trebuie să trimită un email în care să solicite acest lucru până la  1 octombrie 2017 la adresa contact@cazare.ase.ro alături de o poză color a cărții de identitate.

amp_licenta

amp_masterat

amp_medical

amp_social

bt_licenta

bt_masterat

bt_medical

bt_social

cig_licenta

cig_masterat

cig_medical

cig_social

csie_licenta

csie_masterat

csie_medical

csie_social

eam_licenta

eam_masterat

eam_social

eta_licenta

eta_masterat

eta_medical

eta_social

fabbv_licenta

fabbv_masterat

fabbv_medical

fabbv_social

fabiz_licenta

fabiz_masterat

fabiz_medical

man_licenta

man_masterat

man_medical

man_social

mrk_licenta

mrk_masterat

mrk_medical

mrk_sociale

rei_licenta

rei_masterat

rei_medical

rei_social

erasmus

drd

familisti

frati-surori_drd

frati-surori_l-m